Rettifika għad-Dikjarazzjoni Konġunta tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa — L-involviment maċ-ċittadini għad-demokrazija — Il-bini ta' Ewropa aktar reżiljenti (Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea C 91 I tat-18 ta’ Marzu 2021) 2021/C 93 I/01