Labojums Eiropas Parlamenta, Padomes un Eiropas Komisijas kopīgajā deklarācijā par konferenci par Eiropas nākotni – Sadarbība ar pilsoņiem demokrātijai – noturīgākas Eiropas veidošana (“Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” C 91 I, 2021. gada 18. marts) 2021/C 93 I/01