Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos bendros deklaracijos dėl Konferencijos dėl Europos ateities. Bendradarbiavimas su piliečiais demokratijos labui. Atsparesnės Europos kūrimas – klaidų ištaisymas (Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 91 I, 2021 m. kovo 18 d.) 2021/C 93 I/01