Поправка на Съвместна декларация на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия относно Конференцията за бъдещето на Европа — Ангажиране с гражданите за демокрация – изграждане на по-устойчива Европа (Официален вестник на Европейския съюз C 91 I от 18 март 2021 г.) 2021/C 93 I/01