Rättelse till Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2008 ( EUT L 91, 2.4.2008 )