Rectificare la situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale pentru exercițiul financiar 2008 ( JO L 91, 2.4.2008 )