Rettifika Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq għal-Aġenzija għad- ta’ l-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għas-sena finanzjarja 2008 ( ĠU L 91, 2.4.2008 )