Oikaistaan Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2008 ( EUVL L 91, 2.4.2008 )