PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos geležinkelių metų (2021 m.) (COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)) Transporto ir turizmo komitetas Pranešėja: Anna Deparnay-Grunenberg