Industrie Diensten Groep TITJUR Ģenerāladvokāta VerLoren van Themaat secinājumi, sniegti 1981. gada 25.novembrī. # BV Industrie Diensten Groep pret J.A. Beele Handelmaatschappij BV. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Gerechtshof 's-Gravenhage - Nīderlande. # Preču brīva aprite. # Lieta 6/81.