Lieta T-234/17: Prasība, kas celta 2017. gada 19. aprīlī – Siberian Vodka/EUIPO – Friedr. Schwarze (“DIAMOND ICE”)