Martínez Alarcón/Komisija TITJUR Pirmās instances tiesas spriedums (otrā palāta) 2002. gada 13.martā. # Justina Martínez Alarcón un citi pret Eiropas Kopienu Komisiju. # Ierēdņi - Iekšējais konkurss. # Apvienotās lietas T-357/00, T-361/00, T-363/00 un T-364/00.