Raportul privind auditul eficienței operaționale a administrării Băncii Centrale Europene pentru exercițiul financiar 2005, însoțit de răspunsurile Băncii Centrale Europene