Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.10155 — OTPP/SL GIO II/SGI) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ) 2021/C 46/03