Lieta T-781/17: Prasība, kas celta 2017. gada 30. novembrī – Kraftpojkarna/Komisija