Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9504 — Blackstone/CRH (European Distribution Business)) (Dokuments attiecas uz EEZ)2020/C 48/04