Lieta F-24/12: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2014. gada 19. jūnijā spriedums – BN /Parlaments Civildienests — Ierēdņi — Prasība atcelt tiesību aktu — AD 14 pakāpes ierēdnis, kas ieņem nodaļas vadītāja amatu — Apgalvojums par psiholoģisku vardarbību pret ģenerāldirektoru — Mobilitātes īstenošana — Atteikums pieņemt iecelšanu padomdevēja amatā citā ģenerāldirektorātā, zaudējot nodaļas vadītāja atalgojuma piemaksu — Lēmums par pagaidu iecelšanu citā padomdevēja amatā — Dienesta intereses — Noteikums par pakāpes un amata atbilstību — Prasība par zaudējumu atlīdzību — Kaitējums, kas izriet no rīcības, kura nav lēmums