Lieta C-251/06: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Unabhängigen Finanzsenats , Außenstelle Linz (Austrija) 2006. gada 6. junija rīkojumu — Firma Ing. Auer — Die Bausoftware GmbH pret Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr