Zadeva T-204/17: Tožba, vložena 5. aprila 2017 – Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan)/Komisija