Lieta T-204/17: Prasība, kas celta 2017. gada 5. aprīlī – Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan)/Komisija