2020 m. spalio 1 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas.