Komission asetus (EU) 2021/71, annettu 21 päivänä tammikuuta 2021, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten limapäiden kalastuksen kieltämisestä unionin ja kansainvälisillä vesillä alueilla 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ja 14