Apvienotās lietas C-113/10, C-147/10 un C-234/10: Tiesas (ceturtā palāta) 2012. gada 27. septembra spriedums ( Finanzgericht Düsseldorf (Vācija), High Court of Justice (Chancery Division) (Apvienotā Karaliste) un Tribunal de grande instance de Nanterre (Francija) lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Zuckerfabrik Jülich AG/Hauptzollamt Aachen (C-113/10), British Sugar plc/Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food & Rural Affairs (C-147/10), un Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers (C-234/10) (Kopējā lauksaimniecības politika — Tirgu kopīgā organizācija — Cukura un izoglikozes ražotāji — Ražošanas maksājumu apjoma aprēķināšana — Tādas aprēķināšanas metodes spēkā esamība, atbilstoši kurai tiek ņemti vērā teorētiski kompensāciju apjomi par cukura daudzumu, kas eksportēts bez kompensācijām — Tiesiskā regulējuma atpakaļejošais spēks — Valūtas maiņas kurss — Procentu piešķiršana)