Sprawa C-854/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Köln (Niemcy) w dniu 22 listopada 2019 r. – Vodafone GmbH / Bundesrepublik Deutschland