Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1960 ze dne 23. října 2017 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou