Pisno vprašanje E-004252/11 Mara Bizzotto (EFD) za Komisijo. Eurofund – Industrijski odnosi in povišanje cen nafte