Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par Iekšzemes kuģošanas standartu izstrādes Eiropas komitejā un Reinas Kuģniecības centrālajā komisijā Eiropas Savienības vārdā ieņemamo nostāju jautājumā par iekšzemes ūdensceļu kuģu tehnisko prasību standartu pieņemšanu