Rakstisks jautājums E-0544/10 iesniedza Georgios Stavrakakis (S&D) Komisijai. Vairāklīmeņu pārvaldība un kohēzijas politika