Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6014 – GDF Suez/Certain Assets of Acea Electrabel ) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru Dokuments attiecas uz EEZ