Wettwer Forslag til afgørelse fra generaladvokat Léger fremsat den 4. februar 1999. # Bezirksregierung Lüneburg mod Karl-Heinz Wettwer. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: Bundesverwaltungsgericht - Tyskland. # Særlig præmie til oksekødsproducenter - Forpligtelse til at holde dyrene på ansøgerens bedrift i en minimumsperiode - Overdragelse af bedriften i denne periode ved en familieoverdragelse - Virkninger med hensyn til retten til præmien. # Sag C-376/97. TITJUR