Ģenerāladvokāta Léger secinājumi, sniegti 1999. gada 4.februārī. # Bezirksregierung Lüneburg pret Karl-Heinz Wettwer. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Bundesverwaltungsgericht - Vācija. # Lieta C-376/97. TITJUR Wettwer