Oznam č. 25/2021 o voľnom pracovnom mieste riaditeľa/riaditeľky Riaditeľstva D – Komunikácia a vzťahy s inštitúciami (Uverejnený v súlade s článkom 29 ods. 1 a 2 služobného poriadku)