Обявление за свободна длъжност № 25/2021 за длъжност директор (М/Ж) в дирекция D „Комуникация и междуинституционални отношения“ (Обявлението се публикува на основание член 29, параграфи 1 и 2 от Правилника за длъжностните лица)