Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Lēmums 3/06/2015