Sprawa C-322/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 13 maja 2020 r. w sprawie T-284/19, Wonder Line / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – De Longhi Benelux (KENWELL), wniesione w dniu 14 lipca 2020 r. przez Wonder Line, SL