Sag C-322/20 P: Appel iværksat den 14. juli 2020 af Wonder Line, SL til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 13. maj 2020 i sag T-284/19, Wonder Line mod EUIPO — De Longhi Benelux (KENWELL)