Věc C-322/20 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 14. července 2020 Wonder Line, SL proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 13. května 2020 ve věci T-284/19, Wonder Line v. EUIPO – De Longhi Benelux (KENWELL)