Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/896 (2017. gada 24. maijs) par atļauju no Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) iegūtas 6-fitāzes preparātu (cietā veidā) lietot par barības piedevu visu sugu mājputniem un visu sugu cūkām (izņemot zīdāmus sivēnus) (atļaujas turētājs – Danisco (UK) Ltd) (Dokuments attiecas uz EEZ. )$