Ηλεκτρικά αυτοκίνητα Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Μαϊου 2010 σχετικά με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα