Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL li jemenda r-Regolament (UE) 2017/1970 li jiffissa l-opportunitajiet tas-sajd għall-2018 għal ċerti stokkijiet ta' ħut u gruppi ta' stokkijiet ta' ħut applikabbli fil-Baħar Baltiku