Lieta C-198/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2016. gada 28. janvāra spriedumu lietā T-570/13 Agriconsulting Europe SA/Eiropas Komisija 2016. gada 8. aprīlī iesniedza Agriconsulting Europe SA