Budžeta grozījuma nr. 1 projekts 2010. gada vispārējais budžets ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums pa iedaļām i iedaļa — Parlaments