Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9927 — MVM/iCR) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2020/C 366/01