EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 34/2016 (2016. gada 5. februāris), ar ko groza EEZ līguma XXI pielikumu (Statistika) [2017/1317]