A Bizottság (EU) 2015/2012 végrehajtási rendelete (2015. november 11.) a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a többlettőke-követelmények előírására, kiszámítására és megszüntetésére irányuló határozatokkal kapcsolatos eljárások tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg)