Schriftelijke vraag nr. 2294/90 van de heer Pol Marck aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen. Interpretatie van verordening 3094/86