Lieta C-421/15 P: Tiesas (piektā palāta) 2017. gada 11. maija spriedums – Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO), Pi-Design AG, Bodum France SAS, Bodum Logistics A/S Apelācija — Eiropas Savienības preču zīme — Tādu apzīmējumu reģistrācija, ko veido virsmas ar melnas krāsas punktiem attēls — Atzīšana par spēkā neesošu — Regula (EK) Nr. 40/94 — 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punkts — 51. panta 3. punkts