Zadeva T-436/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. julija 2015 – HIT Groep/Komisija (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Evropski trg jekla za prednapenjanje — Določanje cen, razdelitev trga in izmenjava poslovno občutljivih informacij — Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU — Pravila v zvezi s pripisovanjem odgovornosti za protikonkurenčna ravnanja hčerinske družbe matični družbi — Domneva o dejanskem izvajanju odločilnega vpliva — Razumni rok)