Byla T-436/10: 2015 m. liepos 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje HIT Groep/Komisija (Konkurencija — Karteliai — Europos įtempiamosios plieninės armatūros rinka — Kainų nustatymas, rinkos pasidalijimas ir keitimasis jautria komercine informacija — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas SESV 101 straipsnio pažeidimas — Dukterinės bendrovės antikonkurencinių veiksmų inkriminavimo patronuojančiajai bendrovei taisyklės — Faktinės lemiamos įtakos prezumpcija — Protingas terminas)