Predmet T-436/10: Presuda Općeg suda od 15. srpnja 2015. – HIT Groep protiv Komisije („Tržišno natjecanje — Zabranjeni sporazumi — Europsko tržište čelika za prednapinjanje — Utvrđivanje cijena, podjela tržišta i razmjena osjetljivih poslovnih informacija — Odluka kojom se utvrđuje povreda članka 101. UFEU-a — Pravila koja se odnose na pripisivost protutržišnih praksi društva kćeri njegovom društvu majci — Pretpostavka stvarnog izvršavanja odlučujućeg utjecaja — Razuman rok”)